UKS 10 Bydgoszcz

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku mojego dziecka
Oświadczam, że moje dziecko posiada ubezpiczenie od NNW